เลี้ยงควายสร้างอาชีพ

| |

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเตรียมยกขยายควายไทยปรับแก้ความแร้นแค้น โดยใช้สอนศรีฟาร์มควายไทยเป็นต้นแบบ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับนายอำพันธุ์ เวฬุตันติเตียน คนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนายสมชักชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมาตรวจตราสอนสิริฟาร์ม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตรวจตราราชการรวมทั้งติดตามงานตามแนวนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายนายวรถ้อยคำ แววราชสีห์สวย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี ,นายชัยชาติชั้นวรรณะ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง,นายพระพรหมผู้กล้า สอนสิริ ผู้ครอบครองฟาร์ม ให้การต้อนรับ

นายนายวรคำกล่าว บอกว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งปวง 2,976,475 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน ,หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 ที่, 13 เทศบาล รวมทั้ง 56 หน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.มีคำขวัญประจำจังหวัดเป็น ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ระบือ เขตเมืองทวารดี

พลเมืองส่วนมาก มีอาชีพทำการเกษตร อย่างเช่น ปลูกข้าว ทำไร่ทำนาน ทำสวนผลไม้ ทำให้ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี กับผลไม้ที่มีชื่อเสียง ตัวอย่างเช่น ทุเรียน กระท้อน มะปราง มะยงชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนได้รับการเขียนสิทธิบัตรเป็นทุเรียนจีไอ ทำให้ทุเรียนจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียง เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆทุกปี และก็เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำรายใหญ่ของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น อำเภอบ้านสร้าง ซึ่งทำรายได้สู่สามัญชนในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างใหญ่โต

ด้านปศุสัตว์ มีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี สัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก ปริมาณ 432 ฟาร์ม ,โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ปริมาณ ที่ โดยส่งออกไปยังกรุ๊ปประเทศในทวีปยุโรป ญี่ปุ่น จีน

คาสิโนออนไลน์

Previous

คืนค่าประกันการใช้น้ำประปา

จะเอาอะไรไปฆ่ามะเร็ง

Next

Leave a Comment