คืนค่าประกันการใช้น้ำประปา

| |

สถานการณ์ CO-VID 19

สถานการณ์โรค โควิด-19 ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทำให้รัฐบาลออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค เป็นอีกหน่วยงาน ที่ออกมาตราการช่วยเหลือ ประชาชน มี 3 มาตราการ สำหรับการขอคืนค่าประกันใช้น้ำจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

                       ลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง 

ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ของ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ www.pwa.co.th

ช่องทางที่ 2 แอปพลิเคชั่น ชื่อ PWA1662

ช่องทางที่ 3 ไลน์ออฟฟิเชียล @PWAThailand

คืนค่าประกันการใช้น้ำประปา

ก่อนลงทะเบียนสิ่งที่ต้องใช้

1.หมายเลขบัตรประชาชน

2.หมายเลขผู้ใช้น้ำ

3.หมายเลขบัญชีธนาคาร(ถ้าไม่ได้ผูกพร้อมเพย์)

วิธีการลงทะเบียน

กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล/เลขบัตรประชาชน/หมายเลขผู้ใช้น้ำ และทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน จากนั้นระบุช่องทางการรับเงิน ผ่านพร้อมเพย์หรือเลขบัญชี ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังจากนั้นรอ  SMS ยืนยันการลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

fun88

 

 

 

 

Previous

สัประยุทธ์ทะลุฟ้า ซับไทยคลอดแล้ว

เลี้ยงควายสร้างอาชีพ

Next

Leave a Comment