คำขวัญ จ.ชลบุรี (ประวัติที่มา)

| |

“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” เป็น คำขวัญจังหวัดชลบุรี ที่ทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้ว

ส่วน “พระพุทธสิหิงค์สูงค่า พระปิดตาลือเลื่อง เมืองเก่าบางปลาสร้อย ถิ่นซอยคล้องจอง ดังก้องประเพณีวิ่งควาย” นั้นเป็นคำขวัญของ เทศบาลเมืองชลบุรี ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ

แต่ละสิ่งที่ปรากฏในคำขวัญของเทศบาลเมืองชลบุรีนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นของดีของเมืองชลที่น่าภาคภูมิใจ

เช่นวรรคที่ว่า “ถิ่นซอยคล้องจอง” ก็เนื่องด้วยในเขตเมืองชลบุรี มีชื่อซอยคล้องจองกันอย่างไพเราะเสนาะหู มากถึง 34 ซอยด้วยกัน คือ

 1. ลาดวิถี
  2. ศรีบัญญัติ
  3. รัฐผดุง
  4. บำรุงเขต
  5. เจตน์ประชา
  6. ฑีฆามารค
  7. ภาคมหรรณพ์
  8. จันทร์สถิตย์
  9. พิทย์สถาน
  10. บ้านลำภู
  11. คูกำพล
  12. กลป้อมค่าย
  13. บ่ายพลนำ
  14. สำราญราษฎร์
  15. ชาติเดชา
  16. ท่าเรือพลี
  17. ศรีนิคม
  18. ปฐมวัย
  19. ไกรเกรียงยุค
  20. สุขนิรันดร์
  21. เสริมสันติ
  22. อดิเรก
  23. เอกวุฒิ
  24. อุทยาน
  25. ธารนที
  26. ปรีดารมย์
  27. ชมสำราญ
  28. ย่านโพธิ์ทอง
  29. คลองสังเขป
  30. เทพประสาท
  31. ราษฎร์ประสิทธิ์
  32. จิตต์ประสงค์
  33. จงประสาน
  34. เทศบาลสมมุติ

ด้วยเหตุที่ในอดีตนั้น คนเมืองชลจะสร้างบ้านยื่นลงไปในทะเล โดยทำเป็นสะพานทอดยาวลงไปผ่านบ้านเรือนของประชาชน และเป็นที่มาของลักษณะชุมชนที่เรียกว่า “บ้านสะพาน”

แต่เดิมนั้น ชาวบ้านตั้งชื่อสะพานเรียกกันเอง บางสะพานก็ตั้งตามชื่อคนที่อยู่สะพานนั้น เมื่อคนผู้นั้นเสียชีวิตไปแล้ว คนรุ่นหลังอาจไม่ทราบว่าหมายถึงสะพานไหน

ในสมัยที่ “นายจำนงค์ จันทถิระ” เป็นนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี (15 พ.ค. 2483 – 29 มิ.ย. 2487) จึงได้ตั้งชื่อถนน ซอย สะพานต่าง ๆ ให้มีความหมาย และมีความสอดคล้องกัน ทำให้ง่ายต่อการจดจำ

นายจำนงค์ นับว่าเป็นนักภาษาศาสตร์ผู้หนึ่ง ที่ไม่ได้ตั้งชื่อแค่เพียงให้คล้องจองกันเท่านั้น แต่ยังพยายามรักษาความหมายเดิมเอาไว้ด้วย เช่น ชื่อ “สะพานยาว” ที่ได้เปลี่ยนใหม่เป็น “ซอยทีฆามารค” นั้น คำว่า “ทีฆ-” แปลว่า ยาว, นาน ส่วนคำว่า “มารค” แปลว่า ทาง (เช่น ชลมารค, สถลมารค) เมื่อนำมารวมกันเป็น “ทีฆามารค” ก็จะมีความหมายสอดคล้องกับชื่อ “สะพานยาว” ของเดิม

สำหรับ “ซอยลาดวิถี” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อซอยคล้องจองนี้ พิกัดจะอยู่ข้างร้านหนังสือวชิราบุ๊ค เซ็นเตอร์ ถนนวชิรปราการ ฝั่งตรงข้ามธนาคารออมสิน

และซอยถัดจากนั้นจะตั้งเรียงกันไปตามแนวถนนวชิรปราการ จนไปจบที่ “ซอยเทศบาลสมมติ” ถนนพิพิธ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดช่องลม

ชื่อซอยสะพานเมืองชลที่คล้องจองกันอย่างไพเราะ 34 ซอยนี้ ถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นเสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองชลบุรี ที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาของผู้ปกครองในอดีต ซึ่งได้ทิ้งมรดกล้ำค่าให้แก่คนเมืองชลรุ่นหลังให้มีความภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

 

สนับสนุนบทความโดย Fun88

Previous

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จับมือ เอเซอร์ PREDATOR ARENA!!!

โดราเอมอน 50 ปี

Next

Leave a Comment